RU EE
Valige, kellena registreerute
Registreerimine
Olen õpilane
Olen õpetaja
← Tagasi
Õpilase registreerimine
← Tagasi
Õpetaja registreerimine
Hea meel näha Teid meie lehel.
Ühe grupi juurdepääs õppeplatvormile õppeaasta jooksul maksab 24 eurot, millele lisandub käibemaks.
Õppeplatvorm suletakse 31. augustil. Kui ühinete platvormiga õppeaasta keskpaigast (jaanuarist edasi), siis maksab juurdepääs 12 eurot pluss käibemaks ja see suletakse ka 31. augustil.
Küsimuste korral helistage +372 5626 3727.
Palun märkige numbriga, mitu õpperühma te soovite? - 1 rühm/24€ aastas
*Hinnale lisandub käibemaks (20%).
Esimene aasta
Teine aasta
Kolmas aasta
Neljas aasta
Gümnaasium
← Tagasi
Individuaalõpilase registreerimine
Esimene aasta
Teine aasta
Kolmas aasta
Neljas aasta
Gümnaasium
Viga! Sa ei läbinud kontrolli "Ma ei ole robot"!
#sisestage kasutajatunnus ja parool
Sisene
Konfidentsiaalsuse poliitika

Kasutajate privaatsusest

Давай учить слова! Hakkame uusi sõnu õppima! (edaspidi DUS) on elektrooniliste õppematerjalide ja sellega seotud teenuste kättesaadavaks tegemise veebiplatvorm. DUS ja selles sisalduvate teenuste kasutaja edastab meile teavet, mis on vajalik nende teenuste mugavaks tarbimiseks. DUS-is on paljud e-teenused personaliseeritud, mistõttu peab süsteem teadma vastavaid isiku ja tema kontaktandmeid. Vajalike andmeid teadmata ei ole paljud teenused võimalikud.

Enamik DUS platvormi teenuseid on piiratud juurdepääsuga. Avaliku juurdepääsuga teenuste kasutamisel kehtib allkirjeldatu vaid osaliselt.

DUS kasutab e-teenuste osutamisel üldtunnustatud privaatsuspõhimõtteid.

 1. Isikuandmeid sisaldava teabe kogumisel ja säilitamisel lähtub DUS isikuandmete kaitse reeglitest. Kogume ainult seda informatsiooni, mis on vajalik teenuse pakkumiseks.
 2. Kogutud andmete kasutamine toimub ainult allpool kirjeldatud viisil. Kui DUS soovib andmeid kasutada muudel eesmärkidel kohustume selleks taotlema andmesubjekti ja/või pädeva asutuse luba.
 3. DUS eesmärk on tagada kõikide andmete täpsus ja vastavus tegelikkusele.
 4. DUS ei saa vastutada tagajärgede eest, mis tekivad ebatäpsete andmete esitamisest.
 5. Isikuandmete kaitseks rakendab DUS asjakohaseid turvameetmeid.

 

 

Teave, mida DUS vajab teenuse osutamiseks

 • kasutaja nimi ja perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • õpilase koolikohustuse täitmise kool
 • kooli esindaja, aineõpetaja ja klassijuhataja nimi
 • Lisateenuste osutamisel võime küsida kasutaja telefoninumbrit või muid kontaktandmeid.

 

Teave, mille DUS salvestab teenuse osutamisel

Kasutaja toimingute kirjed

DUS teenuste kasutamisega tekib meie serverisse teave kasutaja toimingute kohta, mis sisaldab lisaks konkreetse teenuste kasutamise kirjetele järgnevat:

 1. missuguseid teenuseid, ressursse vmt vaadati;
 2. teenuse kasutamise aeg ja kasutaja IP aadress (unikaalne aadress kohtvõrgus, mille kaudu on vajadusel võimalik tuvastada kasutaja asukoht füüsilises võrgus);
 3. kasutaja sisestatud teave nt ülesannete ja küsimuste vastused jms
 4. vastava makseviisi valikul saab meile teatavaks maksja pangakonto number

Teave ja statistika

DUS teenuste perioodilisel kasutamisel, nt ülesannete või kontrolltööde lahendamisel, tekib teave, mis salvestub serveris ja mis on statistika DUS-keskkonna kasutamise kohta.

DUS statistika ei pruugi näidata õpilase üldist õppeedukust koolis, sest see ei kajasta kogu õppeprotsessi.

 

Saadud teabe kasutamine ja juurdepääs teabele

 

Euroopa keeltekool OÜ’i esmane ülesanne DUS-il on pakkuda mugavat teenust selle kasutajatele. Ühegi DUS funktsiooniga ei koguta teavet rohkem, kui on vajalik teenust pakkuva süsteemi toimimiseks, parendamiseks ja arendamiseks.

Euroopa keeltekool OÜ võib kasutada DUS kasutaja e-posti aadressi, et saata kasutajatele infot tarkvarasüsteemi muudatustest, tõrgetest või DUS uutest teenustest.

Euroopa keeltekool OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja väljastab teavet kasutajate kohta kolmandatele isikutele ainult järgmistel juhtudel:

 1. teavet nõutakse tsiviil- või süüteomenetluse asjas;
 2. Haridus- ja Teadusministeeriumile ja õppesisu loojatele väljastatakse vastavalt nende päringule õppematerjalide ja/või koolipõhist anonüümset, kasutajaga seostamatut õppematerjali kasutusstatistikat;
 3. Maksekeskus AS-ile kui volitatud töötlejale väljastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed, kui õppematerjali kasutuslitsentsi eest tasutakse pangalingi või krediitkaardiga.

 

Ühtlasi ei jaga Euroopa Keelte Kool OÜ teavet kasutajate vahel teisiti, kui on kirjeldatud alljärgnevalt:

 1. Kooli õpetajal, kes kasutab DUS on ligipääs oma õppeainega seotud järgmisele teabele: päeviku õpilaste nimekiri, kooli õpilaste e-posti aadressid ning teave oma aine õpiülesannete kohta ning nende tulemused ja sooritused (statistika).
 2. DUS-i kasutaval õpilasel on ligipääs oma andmetele, oma õppematerjalidele, saadetud õpiülesannetele ja nende statistikale.
 3. Kui kasutaja soovib muuta või kustutada enda sisestatud teavet, mida DUS-is viidatud vahenditega teha ei saa, peab ta esitama taotluse e-posti aadressile info@keeltekool.eu.

Konto sulgemine ja isikuandmete töötlemise piiramine DUS-is

Konto sulgemiseks, isikuandmete kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, andmete ülekandmiseks jms tuleb vastavasisuline taotlus saata aadressile info@keeltekool.eu

Kontaktid

Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile info@keeltekool.eu. Telefoni teel lahendame ainult küsimusi, mis on seotud DUS igapäevase kasutamise ja sellise kasutamise tõrgetega.

#Demo versioon
Vaata isikliku kabineti demo-versiooni